Γερασμένη και συρρικνωμένη χώρα η Ελλάδα σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη

Μια γερασμένη και συρρικνωμένη Ελλάδα θα κληθεί να εκπληρώσει τους στόχους που τίθενται με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από τα διεθνή τεκταινόμενα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια έως το 2030 και κάτω από τα 9 έως το 2050. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει η νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, η οποία αναλύει γενικότερα το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης και αναδεικνύει ανάμικτες τάσεις. Για την Ελλάδα, η εικόνα που αποτυπώνεται στην έκθεση είναι πως ο πληθυσμός θα ακολουθεί συνεχή φθίνουσα πορεία έως τα μέσα του αιώνα. ...

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις